Shah Rukh Khan & Priyanka Chopra at the NDTV Greenathon 2012

Shah Rukh Khan & Priyanka Chopra at the NDTV Greenathon 2012